Otisk

P+P Interim Management Czechia s.r.o.

Office Prague
Lannova 2061/8
CZ-110 00 Prague

 

office@ppim-group.com

+420 225 63 60 60


Právní forma
s.r.o.

Právnická osoba
Hannes Pfaller

Dodatečná informační povinnost

Rodově neutrální formulace
Z důvodu čitelnosti jsme se v našich textech zdrželi používání genderově neutrálního znění. Je však samozřejmé, že obě pohlaví jsou vždy řešena z hlediska rovného zacházení.

 

 

Smluvní ustanovení

Obsah Online-nabídky

 

Autor nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Uplatňování nároků vůči autorovi, které se vztahují na náhradu materiálních či jiných škod, jež byly způsobeny používáním poskytnutých informací a využitím chybných informací, je zcela vyloučené pokud nebude autorovi prokázáno záměrné nebo jiné přičinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si vyhrazuje právo měnit části stránek, celou nabídku - doplňovat, odstraňovat, uveřejňovat pouze dočasně či definitivně pozastavovat bez předchozího ohlášení.

 

 

Reference a odkazy

 

Při přímém i nepřímém využívání odkazů umožnujících vstup na cizí internetové stránky, které jsou mimo oblast, za kterou zodpovídá autor, je nutné se ručit výhradně v případě, bude-li autor o daném obsahu informován a bude-li mít možnost provést technickou změnu obsahu, v případě zamezit nezákonnému obsahu a jeho dalšího využívání. Autor tímto prohlašuje, že v době stanovení odkazů nebyl na daných odkazech žádný zakázaný obsah. Na aktuální i následné vytvoření odkazů stránky a jejich obsah nemá autor žádný vliv. Z tohoto důvodu se distancuje od obsahu veškerých odkazů a stránek, které byly změněny. Toto stanovisko platí pro všechny odkazy v rámci nabídky vlastní internetové stránky, taktéž pro cizí zápisy do knihy návštěv, diskusních fór a e-mailů, které byly vytvořeny autorem. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah včetně škod, které v průběhu používání vznikly, zodpovídá nabízející dané stránky nikoliv ten, který odkázal na jejich zveřejnění.

 

 

Autorská práva

 

Autor je nucen respektovat autorská práva použitých grafik, hlasových dokumentů, videozáznamů a textů ve všech publikacích. Všechny prvky internetové stránky včetně třetí ochranné známky a značky výrobků podléhají právoplatným ustanovením o ochraně autorských práv a majetkovému právu vlastníka. Samotné ustanovení nevede k rozhodnutí o ochraně známek třetích osob.Autorské právo získává autor vypracované věřejné stránky.Kopírování nebo používání grafik, hlasových dokumentů, videozáznamů a textů v jiné elektronické nebo tištěné formě je bez souhlasu autora zakázané.

 

 

Ochrana dat

 

Existuje-li v rámci nabídky internetové stránky možnost vložit osobní nebo firemní údaje (e.mailové adresy, jména, adresy), jsou uživatelem vkládány dobrovolně. Využití a platba všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné - povolena i bez zadání těchto údajů v případně anonymní přihlášení či přihlášení pod pseudonymem. V rámci Impresa nebo podobných záznamů s věřejnými kontakty, jako jsou poštovní adresa, teléfonní či faxové číslo a e-mailová adresa není dovoleno zasílání informací třetí osobou. Právní kroky proti zasilatelům takzvaných spam-e-mailů jsou při překročení tohoto zákazu vyhrazeny.

 

 

Právoplatnost smluvních ustanovení

 

Toto ustanovení je uvedeno jako část internetové nabídky, které je předložena i tato stránka. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nevyhovují či neodpovídají právním předpisům, zůstavají zbylé části dokumentu v celém svém rozsahu nedotknuty.

 

 

Google Analytic

 

Tato webová stránka využívá Google Analytic službu Googlu Inc. ("Google"), tzv. "Cookis", textová data, která jsou uložena ve Vašem počítači a umožňují analýzu webové stránky.Informace vyvolané pomocí Cookie využité webové stránky (včetně Vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy na serveru Google v USA. Google bude tyto informace využívat pro hodnocení využití webové stránky, ke tvorbě informací o webových aktivitách pro uživatele webu a další služby, které souvisí s využíváním webových stránek a internetu. Je možné, že bude Google tyto informace využívat, případně přenášet na třetí osobu, které budou právně pověřeny. Google nespojuje v žádném případě IP adresu s jinými daty Googlu. Instalaci Cookis je možné zamezit nastavením prohlížecího softwaru. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nelze využívat funkce této webové stránky v jejím plném rozsahu.

 

 

Social PlugIns

 

Na této internetové stránce jsou integrovány PlugIns sociální sítě Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, California, United States, ve formě „Like-Button“ nebo sociální sítě Google Plus der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, ve formě „+1-Button“. Plugin umožňuje přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem Facebook resp. Google. Facebook resp. Google tak zjišťují informace (obzvlášť datum a čas otevření internetové stránky a další informace týkající se prohlížeče) uživatele na internetové stránce. Pokud uživatel klikne na Facebook „Like-Button“ resp. Google „+1-Button“, zatímco je uživatel přihlášen ke svému facebookovému profilu resp. Google účtu, může Facebook resp. Google navíc návštěvu stránky přiřadit k profilu uživatele. Další informace najdete zde [http://www.facebook.com/help/186325668085084] a zde [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html]. Návštěvou internetové stránky výslovně souhlasíte s takovým použitím Vašich uživatelských informací.