Prohlášení o ochraně údajů a informace podle čl. 13 a 14 DSGVO

Osoba odpovědná za ochranu údajů

P+P Interim Management Czechia s.r.o

Office Prague
Lannova 2061/8
CZ-110 00 Prague

 

+420 225 63 60 60

office@ppim.cz

 

 

Zpracování dat

 

Kontaktní

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše údaje budou uchovávány po dobu šesti měsíců pro zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu. Pokud vyplníte formulář, HEROLD Business Data GmbH procesy jako procesory, data založené na obecných podmínkách (zejména ustanovení obsažená ve zpracování objednávky). HEROLD Business Data GmbH tímto používá Subauftragsverarbeiters (SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Budovy, 2. Floore, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko), přístup k informacím obsaženým v kontaktních údajů získaných a dat v obchodech v USA. Jakékoli předání údajů subdodavateli je založeno na rozhodnutí Komise o vhodnosti (Self-certification Privacy Shield).

 

 

účely analýzy

Kromě toho jsou data shromažďována a používána pro účely analýzy. Toto zpracování dat není osobní (informace o cookies jsou uvedeny níže).

 

 

Naše obchody

Pro účely snadnější nákupního procesu a k následnému uzavření smlouvy - pokud toto místo nabízí internetový obchod - shromažďují tyto údaje :., název, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, název společnosti, číslo DPH, datum objednávky, číslo objednávky, Způsob platby, způsob dopravy, rozsah výrobku, náklady. Dále mohou být použity cookie relace, které mají zjednodušit zpracování nákupního procesu. Údaje zpracované v souboru cookie relace neobsahují osobní odkaz.

Údaje, které jste zadali, jsou povinny splnit smlouvu nebo provést předsmluvní opatření. Bez těchto údajů nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu. Převod údajů třetím osobám nebudou, kromě předávání údajů o kreditní kartě z odvíjení Banky / platební služby za účelem odepsání kupní cenu, na kterou jsme pověřil přepravním společnostem / lodní společnost dodat zboží, stejně jako náš daňový poradce plnit své daňové povinnosti.

Po zrušení nákupního procesu budou údaje zadané uživatelem uloženy po dobu nejméně čtyř týdnů a poté smazány. V případě smlouvy, všechna data ze smluvního vztahu po celou dobu trvání smlouvy a navíc být poskytnuta právní nároky jsou z toho odvodit, skladovány a poté odstraněn, pokud existuje mimo požadavky na uchovávání (např. Jako daň).

 

 

Registrace

Při registraci se uloží uživatelská e-mailová adresa a heslo. V případě následného nákupu bude e-mailová adresa propojena s daty určenými během nákupního procesu. Údaje, které zadáte, se vyžadují k nastavení uživatelského účtu. Zpracování dat probíhá po dobu existence uživatelského účtu. Pokud bude uživatelský účet smazán, bude vymazána e-mailová adresa a heslo, stejně jako odkaz na data nákupního procesu.

 

 

IT Security

Když navštívíte tento web jsou také uloženy soubory protokolu, které je IP adresa a další údaje pro přístup na webové stránky (pro. Například datum, čas uživatelského agenta, referrer). Zpracování dat se provádí na omezenou dobu (maximálně sedm dní) a pouze k zajištění proti DDOS útoků nebo jiných zásahů do funkčností stránek, jakož i případně podkladových databázových systémů.

 

 

Recenze

Pokud se vrátíte hodnocení k produktu, tyto údaje jsou stanoveny a zveřejněny: uživatelské jméno, poznámka, počet hvězdiček udělených. Určení se provádí za účelem zveřejnění údajů pro konkrétní produkt. Údaje, které poskytnete, jsou povinny zveřejnit hodnocení. Zpracování dat probíhá po dobu trvání publikace. Delece je možné zasláním e-mailu na datenschutz@herold.at.

 

 

O souborech cookie

Tato webová stránka používá tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené v zařízení pomocí prohlížeče. Neškodí.

Na této stránce se používají tzv. cookies relace. Ty se generují při vyvolání a automatickém smazání webových stránek. Používají se k rozpoznání, pokud opět v krátkém čase vyvoláte stejný web, aby se znovu zohlednily již provedené přednastavení. Žádné osobní údaje nebudou uloženy ani zpracovány.

Soubory cookie slouží k tomu, aby webová stránka byla uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují provozovateli webu rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě. Pokud nechcete, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a povolíte to pouze v jednotlivých případech. Vypnutí souborů cookie však může omezit funkčnost webu.

 

 

Služba analýzy webu Google (Google Analytics)

Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Na této webové stránce používáme funkci "Aktivace anonymizace IP". Výsledkem bude, že vaše IP adresa bude před zpracováním / ukládáním společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Společnost Google v zastoupení provozovatele těchto webových stránek použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek k sestavování přehledů o činnosti webových stránek s cílem měřit výkon online inzerce pro účely analýzy a optimalizace.

Zpracovaná data zahrnují zejména on-line značek (včetně identifikátorů cookie), Internet Protocol adres, ID zařízení, lokalizačních údajů, uložených identifikátorů zákazníků a uživatelských dat (především čas a trvání přístupu, výběr určité služby, atd) , Více informací o použití uživatelských dat do Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, která je dostupná na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

můžete zabránit shromažďování údajů generovaných cookie o vašem používání webu na Google a zpracování těchto údajů společností Google, stažením prohlížeče plug-in k dispozici na následujícím odkazu a nainstalovat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Kliknutím zde deaktivujete službu Google Analytics pro tyto stránky v aktuálně používaném prohlížeči.

Vztah s poskytovatelem analýzy webu je založen na zpracování dat objednávek při používání služby Google Analytics. Předávání údajů zpracovatelům je založeno na rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise (Self-certification Privacy Shield). Data jsou pravidelně smazána (aktuálně každých 26 měsíců).

 

 

Zakázání sledování konverzí Google Adwords

Tato webová stránka používá online reklamní program "Google AdWords" a jako součást Google AdWords sledování konverzí. Sledování konverzí Google je pouze analýza služby od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte reklamní reklamu Google oloupanou, cookie je umístěno na vašem počítači pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí maximálně 90 dnů. Pokud navštívíte určité webové stránky našich webových stránek a cookie ještě neuplynula, dokáže je Google a webové stránky operátorů Rozpoznat dělal zemřít Mít a kliknutí na reklamu na tuto stránku předal očekávalo. Informace získané pomocí konverze cookie slouží ke sestavování statistik konverzí. Zde jsou provozovatelé webových stránek učí umírat celkový počet lidí, kteří umírají na inzerát klikne Have a byl čekal, které mají být předány do jednoho opatřené značku pro měření konverzí a / nebo různých zákonů místně běžte. Ovládaný web však neobdrží informace, které osobně identifikují uživatele. Pokud nechcete sledovat účastnit kritérií, informace lze nalézt v rozporu s dieser používání, prostřednictvím vhodného nastavení vašeho prohlížeče zabránit instalaci cookies zemřít (možnost deaktivace). V statistikách sledování konverzí nejsou k dispozici žádné překlady. Další informace, stejně jako Google die Ochrana osobních údajů FIND pod http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

 

 

Vztah

s poskytovatelem analýzy webu je založen na zpracování údajů o objednávkách při používání sledování konverzí AdWords. Přenos dat zpracovateli je založen na rozhodnutí o přiměřenosti také Evropskou komisí (Self-Certification Privacy Shield). Společnost Google je rovněž povinna pravidelně odstraňovat data (v současné době každých 39 měsíců).

 

 

Sociální média

případů se používají v produktech této webové stránky Facebook Social Plugins Pokud je tato provozována společností Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) fungovat. Jsou to integrace na logo Facebooku nebo pojem "Líbí se", "Fallen du", "části" barvy Facebook (modrá a bílá). Informace o všech pluginů Facebook Najdi im folgenden Odkaz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pluginy nebudou aktivovány, dokud nekliknete na příslušná tlačítka. Okamžitě se zobrazí tento čas. Máte možnost aktivovat a používat pluginy.

Pluginy poskytují jedno z nejvíce přímých vazeb mezi vaším prohlížečem a servery Facebook, které používají. Toto je možné pouze po aktivaci pluginu. Provozovatel webových stránek nemá žádný vliv na povahu a rozsah dat, který překládá jeden čipový server pluginu Facebook inc. Informace najdete zde: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin informuje společnost Facebook Inc. Pochopení, že musíte navštívit tuto webovou stránku. To je nejlepší způsob, jak využít příležitost a mám IP adresu. Pokud jste při přihlašování k tomuto webu přihlášeni ke svému účtu Facebook, budete odkazováni na informace spojené s tím.

 

 

Právní základ pro zpracování údajů:

Na internetových stránkách jsou zpracovávány údaje na základě výhradně právních předpisů (DSGVO, TKG 2003).

Zpracování dat (webshop, hodnocení produktu, rezervační nástroj a uživatelský účet) vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) (plnění smlouvy) DSGVO.

V případě použití analytického nástroje, využití dat založené na článku 6 Abs. 1 lit f) (relevantní zájem) DSGVO. Legitimní zájem o využívání dat je zlepšení webové přítomnosti, které umírá v online inzerci.

Použití opatření IT pro zabezpečení dat se také provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) (relevantního zájmu) GDPR. Legitimní zájem o používání dat zajišťuje vaše vlastní IT systémy.

Použití pluginů sociálních médií je pouze po udělení souhlasu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Souhlasem je obnovení volání na webových stránkách.

 

 

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost dat, zrušení a odpor. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo pokud byly vaše tvrzení o ochraně údajů jinak způsobem způsobem porušeny, můžete si stěžovat na orgán dozoru. V Rakousku je to orgán pro ochranu údajů.