Exclusive Partner of the leading global Provider Alliance with 10.000+ Interim Assignments in 40+ countries

Interimní vedoucí nákupu pro strojírenskou společnost na Slovensku

Zadavatelem byl rakouský strojírenský podnik s několika sty zaměstnanci a několika zahraničními výrobami ve východní Evropě.


Úlohou bylo dostat nákupní procesy slovenského výrobního podniku na mezinárodně obvyklou úroveň, „stěžejními projekty“ dokázat, jaké potenciály zlepšení jsou k dispozici, a také prostřednictvím rámcových smluv s nejdůležitějšími dodavateli realizovat při nákupu odpovídající úspory.

 

AKCE


Rakouská mateřská společnost hledala interimního manažera, který by byl na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen pozdvihnout relativně malou výrobu, která sloužila především jako externí výrobní jednotka, při nákupu na mezinárodní úroveň.

Důležitou podmínkou byla zkušenost ve strojírenství, ve výrobě specifické pro daný projekt a praktická mentalita.


P+P dokázala do 48 hodin představit vhodného kandidáta, který mohl na částečný úvazek tuto úlohu převzít.


Úlohou bylo lépe nastavit nákup jak strategicky, tak operativně. Předchozí vedoucí nákupu rovněž zanedbal zohlednit existující výrobní skoky a s tím spojené změny ve spotřebě materiálu ve smlouvách s dodavateli. Důsledkem byly spontánní a drahé dodatečné nákupy.


Interimní manažer vypracoval na základě svých rozhovorů se všemi zaměstnanci podílejícími se na procesu nákupu rozsáhlou analýzu aktuálního procesního řetězce a ukázal možnosti optimalizace struktury a procesu.


Interimní manažer spojil ve své práci svoje vědomosti manažera nákupu se svými zkušenostmi ve výrobních procesech. Vypracoval konkrétní návrhy na zlepšení interních procesů od vytváření poptávek až po rozhovory s dodavateli a komunikaci na rozhraní mezi všemi účastníky. Kromě toho byl interimní manažer činný i operativně a dokázal v krátké době realizovat pozoruhodné úspory v jednom "stěžejním projektu".


VÝSLEDEK


Interimní manažer P+P výrazně zlepšil proces koordinace s výrobou, uzavřel s dodavateli roční rámcové smlouvy a možnosti flexibilních odvolávek a pro strategicky důležité produkty zavedl sekundární nákupní zdroje.


Bylo dosaženo ročních úspor v nákupu materiálu ve výši více než 5% a výrazně se zlepšila jak dodavatelská schopnost, tak i dodržování dodacích termínů.


Jako pozitivní další efekt se interimnímu manažerovi podařilo cílenou komunikací přivést vlastníky jednotlivých procesů k výrazně lepší spolupráci.

0

Office Prague

P+P Interim Management Czechia s.r.o
Lannova 2061/8

CZ-110 00 Prague

Otevírací doba

Domluvte prosím schůzku s námi telefonicky