Náš pool manažerů

P+P PREMIUM POOL®

se zárukou kvality Vám nabízí know-how interimního managementu z celé oblasti německy mluvících zemí, diskrétně a v krátkosti.

rychle + přesně na míru

Těžištěm našich regionálních aktivit je Rakousko, Česká a Slovenská republika. Pro potřebu v jiných zemích světa profitujete z naší globální aliance providerů SMW.

 

lokálně + regionálně + celosvětově

Nabízíme interimní manažery pro všechny dočasné úkoly a projekty všech fází vývoje společnosti od business developmentu, přes change management až po restrukturalizace.

 

flexibilně + s orientací na úspěch

Nabízíme interimní manažery pro všechny oblasti a funkce ve společnosti v nejrůznějších branžích výrobního průmyslu, obchodu a služeb.

 

kompetentně + se zkušeností z daných branží

Roter Pfeil durch Labyrinth

Odbornost a zkušenost jako konkurenční výhoda

Existují okolnosti, za kterých nemáte k dispozici potřebné zdroje ve Vaší organizaci, abyste zvládli výzvy, které vyžadují rychlý zásah. V tomto okamžiku je třeba nás zkontaktovat. My Vám zprostředkujeme takové manažery, kteří ovládají správnou cestu k úspěchu, bez ohledu na projekt či úkol.

Mitarbeiter

Interimní manažer: zaměřený na implementaci a výsledky

Naše zaměření je poskytnout Vám interimního manažera s přesně takovými dovednostmi a s takovou odborností, které potřebujete, a to přesně tehdy, kdy je potřebujete. Všichni naši manažeři se osvědčili při zvládnutí úkolů.

Checkboxes

Jasné vodítko pro úspěšnou spolupráci

Bereme naši zodpovědnost velmi vážně. Váš úspěch je naším jediným cílem. Jasné struktury, postupy a dohody jsou nezbytné, aby Váš projekt byl efektivní, úspěšný a načas.


Váš globální One-Stop-Shop - 24/7

Nutnost jednat, ať už kvůli nečekaně uvolněným pozicím, expanzním záměrům či nutným restrukturalizacím může nastat rychle a vyžaduje rychlý a obezřetný zásah – přitom je volba interimního manažera často to nejlepší řešení.


Naši výkonní manažeři, interimní manažeři, projektoví manažeři a experti Vás podpoří v dobách ztížených podmínek. Nabízejí efektivní a flexibilní management na omezenou dobu s cílem zrealizovat strategické a operativní projekty nebo optimalizizovat business procesy.


P+P Interim Management znamená efektivní a účinná řešení interimního magementu na vysokých manažerských pozicích. Nabízíme naším zákazníkům takové vybrané zkušené manažery na omezenou dobu, kteří jsou schopni realizovat úkoly a projekty s maximální koncentrací na dosažení výsledku.


S 2000+ interimními manažery z našeho P+P PREMIUM POOL® nabízíme manažerské know-how ze všech německy, česky a slovensky mluvících zemí. Náš networking je pro naše zákazníky zárukou, že pro dané úkoly získají ty nejlepší interimní manažery, kteří jsou na trhu.


Další informace o naší rozsáhlé nabídce a o naší společnosti získáte na jedné z následujícich webových stránek.

Vienna

P+P Interim Management GmbH


Prague

P+P Interim Management Czechia s.r.o


Bratislava

P+P Interim Management Slovakia s.r.o