+43 1 994 605 044

Exclusive Partner of the leading global Provider Alliance with 10.000+ Interim Assignments in 40+ countries

Interimní vedoucí výrobního závodu dodavatele do automobilového průmyslu v České republice

Zadavatelem byl renomovaný rakouský dodavatel do automobilového průmyslu úrovně tier 1 s několika výrobními závody po celém světě a jedením z nich, patřícímu pod německou business unit, i v České republice.


Náběh nového produktového projektu klíčového zákazníka se dostal do problémů. Nedařilo se dosáhnout ani plánovaného výrobního výkonu, ani potřebných kvalitativních parametrů, čímž hrozilo ve střednědobém horizontu zastavení výrobních linek u zákazníka. Obecně bojoval výrobní závod již delší dobu s mnoha problémy. Opakovaná kolísavá kvalita výrobků a vysoké hodnoty externího ppm vedly k eskalačním procesům u dvou důležitých zákazníků. Nedostatečná kvalifikace operátorů výrobních linek společně s nedostatečnou motivací zaměstnanců vedly k vysoké interní zmetkovitosti, častým produkčním výpadkům a klesající dostupnosti výrobních zařízení. To vedlo opět ke klesající dodávkové schopnosti. Střední management byl frustrovaný a demotivovaný, vedoucí výrobního závodu, který byl vyslán z Německa, dal výpověď. Mezi vedením německé business unit a českým managementem výrobního závodu přestala vládnout důvěra.

AKCE


Vedení společnosti hledalo řešení, které by rychle vedlo z této krizové situace a poptalo interimního vedoucího závodu. Důležité byly jak jeho zkušenosti s procesy automobilového průmyslu a projekty náběhů nových produktů, tak ale obzvláště jeho manažerské schopnosti a leadership.


V průběhu 48 hodin bylo možné představit zadavateli vhodného kandidáta. Ten byl v krátkosti angažován a převzal za necelých 14 dní pozici interimního vedoucího výrobního závodu.


Interimní vedoucí závodu si vytvořil během prvního týdne jasný obrázek o situaci a prioritách. Jedním z prvních úkolů bylo vyvést český tým opět z letargie a shromáždit je za sebou. Některé pracovníky bylo třeba vyměnit. Spolupráci mezi německými odborníky ze sesterských závodů a českými zaměstnanci bylo třeba opět dostat na bázi důvěry.


Na řešení stávajících technických výrobních problémů byly vytvořeny malé projektové skupiny (z českých pracovníků a německých kolegů). Plánování výroby a směn bylo předěláno. Pro operátory výrobních linek byl vytvořen a implementován školící a vzdělávací plán. Plán odměňování pracovníků byl přepracován. Byly zavedeny denní ranní pochůzky výrobou včetně následujícího sledování opatření. Preventivní údržba byla přepracována a denně sledována. Nejdůležitější ukazatele, jako například dostupnost strojů, produktivita zaměstnanců, OEE, interní zmetkovitost, ppm, reklamace, OTIF atd. začaly být sledovány a řešeny na denní bázi. Eskalační procesy byly se zákazníky řešeny na týdenní bázi pomocí videokonferencí.

VÝSLEDEK

Během prvních tří měsíců se podařilo stabilizovat průběh nového produktového projektu klíčového zákazníka. Nejdůležitější ukazatele začaly směřovat opět nahoru.


V průběhu dalších třech měsíců mohly být oba běžící eskalační procesy deeskalovány. Nový produktový projekt klíčového zákazníka dosáhl plánované náběhové kusovosti výroby a požadované kvality. Byl odstartován nový projekt supply-chain. Dva nové projekty transferu produktů byly úspěšně realizovány. Interní zmetkovitost a dodatečné opravy byly výrazně zredukovány, externí ppm dosáhlo plánovaných hodnot. Produktivita zaměstnanců stoupla o 30 %, hodnoty OEE se významně zlepšily.


Zaměstnanci, obzvláště příslušníci středního managementu, se začali cítit opět jakou součást jednoho týmu a jejich spolupráce se enormně zlepšila.


Nástupce na pozici vedoucího výrobního závodu byl přijat a úspěšně zapracován.

0

Address


AT- Vienna

Opening hours

Please arrange an appointment with us via telephone.

Information about Cookies and Data Protection:

This website uses cookies. Cookies are small pieces of text, a web browser stores on the user’s device. They cause no harm.

Cookies that are required for the functionality of the website are set in accordance with Art 6 para. 1 lit b) GDPR (legal basis). All other cookies are only stored providing that you give consent according to Art 6 para. 1 lit a) GDPR (legal basis).


You have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. You are not obliged to give your consent in order to use the website. You can use the website irrespectively of your given, refused or withdrawn consent. However, the functionality of the website may be limited, when you refuse or withdraw your consent.


The offered information on this website is not addressed to children and persons below the age of 16.


To withdraw your consent or to restrict cookies, you have particularly the following possibilities:

Necessary Cookies:

This website could use the following cookies that are essential for operating the website:


Optional cookies for marketing and analysis purposes:


Cookies that are set for marketing and analysis purposes usually are stored longer than for the particular session; the precise storage time can be learned from the guidelines of the respective providers.

Additional information about the utilization of personal data in connection with the usage of this website can be found in our Data Protection Guidelines in accordance with Art 13 GDPR.